fbpx

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website en in de webapplicatie Letterster is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de partijen achter Letterster: Cedin en Marant. Beide partijen zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website/webapplicatie en het gebruik van de informatie / content kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt.

De informatie op deze website en in de webapplicatie van Letterster is gebaseerd op plaatsingen van professionele organisaties. De informatie op deze websites en in de webapplicatie kan door Cedin of Marant zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Cedin en Marant zijn zorgvuldig in het samenstellen en onderhouden van de website en de webapplicatie. Zij maken hierbij gebruik van betrouwbare bronnen.

Externe Links

Zowel op deze websites als in de webapplicatie Letterster van Cedin en Marant staan links naar websites die door andere partijen dan Cedin en Marant worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Cedin en Marant hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

Cedin en Marant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding

Deskundigen, zoals scholen, die gebruikmaken van deze website mogen de informatie op deze website citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van Cedin en Marant en voorzien van bronvermelding.

Techniek

Deze websites en de webapplicaties Letterster van Cedin en Marant kan elementen bevatten die te downloaden zijn. Cedin en Marant garanderen niet de werking van deze elementen niet en sluiten elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze zaken of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Cedin en Marant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of de gegeven informatie. Tevens kunnen Cedin en Marant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de applicatie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

© Cedin & Marant 2018. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.